top of page
Пробовземане

AgroBalance е комплексна услуга, благодарение на която земеделските производители получават детайлна информация на ниво блок за количеството на наличните хранителни запаси в почвата.

Пробовземане: Event

Автоматизирано пробовземане по стандарт

Пробовземането е процес, при който посредствoм автоматизирана сонда за кратко време се вземат голям брой почвени проби. Спазването на Български държавен стандарт за пробовземане гарантира, че всяка отделна почвена проба е представителна за цялата площ, от която е формирана.

DSC04255.JPG
agrobalance atv.jpg

Цели при пробовземането

Целите на пробовземането и последващия анализ може да бъдат:

  • Изготвяне на препоръки за хранене на културите;

  • Приложение на продукти с променлива норма (Variable Rate Application, VRA).

Пробовземането се извършва от специалистите на НИК Агро Сървис на дълбочина 0 - 30 см или 30 - 60 см.

Иновации в пробовземането

От 2017г. пробовземането се извършва със специално разработено мобилно приложение AgroBalance и таблет Trimble MMX-070, които записват маршрута на пробовземната техника и точните координати на точките, от които са взети пробите. Така всеки потребител на GeoSCAN може да види информация за:

  • точния път на пробовземачите;

  • разположението на клетките, от които се взимат почвените проби, в границите на всеки отделен блок.

DSC04268.JPG
Изпратете запитване!

Интересувате се от почвено и растително пробовземане и анализ за своите полета? Свържете се с нас!

Your details were sent successfully!

Пробовземане: Contact
bottom of page