top of page
Препоръки

В пакета AgroBalance са включени и индивидуални насоки къде и колко хранителни вещества е необходимо да се приложат, за да се постигнат оптимални резултати в храненето на растенията и да се достигне желания добив.

Препоръки: Event

Препоръки за хранене

На база на проведените почвени анализи, фермерите получават препоръките за хранене на културите под формата на план за балансирано торене. Изготвянето на препоръките се извършва на ниво "блок-култура" и се съобразява със съответния очакван стопански добив.

Dollarphotoclub_57351232.jpg

Цифрови данни

AgroBalance включва и изготвяне на цифрови агрохимични карти, съдържащи информация за разпределението на показателите почвена реакция (pH), азот, фосфор и калий.


Картите се предоставят в електронен вид.

Карти с предписание за торене с променлива норма (VRA)

Торене с променлива норма — VRA (Variable Rate Application) е технология, благодарение на която фермерите могат да прилагат различни материали (най-често торове) с променлива норма в реално време. Целта е изравняване на запасите в блока от даден хранителен елемент (най-често фосфор или калий) или променливо въздействие върху показатели на почвата, например - нейната реакция (рН).

Dollarphotoclub_100721882.jpg

Последващо наблюдение на развитието на посевите

Последващо наблюдение на посевите от екипа агрономи на НИК Агро Сървис.

bottom of page