top of page
Последващо наблюдение

Освен почвено пробовземане, анализ и препоръки, AgroBalance включва и последващо наблюдение на посевите по време на тяхната вегетация и изготвяне на препоръки за коригиращо хранене при необходимост.
По този начин получавате пълна грижа за полето и посевите си през цялата селскостопанска година.

Последващо наблюдение: Event

Набиране на контролни проби

По време на вегетация специалистите на НИК Агро Сървис набират контролни проби от полето — по една растителна и съответната й почвена проба от всеки блок.

probi-lq.jpg

Анализ на пробите

Контролните проби се анализират в специализирата лаборатория на НИК Агро Сървис за съдържание на азот, фосфор, калий, калций, магнезий, сяра, натрий, желязо, мед, цинк, манган и бор.

Препоръки за коригиращо хранене

На база на резултатите от проведените анализи на контролните проби се изготвят препоръки за коригиращо почвено и/или листно хранене.

fosfor.png
bottom of page